Бизнес Системи

Във всеки бизнес има много тривиални задачи, извършвани от служителите всеки ден. Не малка част от тези задачи могат потенциално да се извършват автоматично от подходящ софтуер, който е създаден конкретно за вашия бизнес модел. Това може да спести голяма част от времето на служителите Ви и да ги освободи, за да се включат в други важни процеси във Вашия бизнес.
Това, с което ние можем да помогнем в този случай е да направим преглед на всяка от тези ежедневните дейности на персонала и да предложим работещо решение, съобразено с конкретните цели и Вашите нужди.

Как работим?

Първата стъпка е да направим задълбочен анализ на бизнеса на нашите клиенти, за да разберем методите на работа и да предложи модел, който по най ефективен начин да обхване всички работни процеси в компанията в една софтуерна система. Етапите на разработване включват:

  • Изготвяне на подробен доклад, който предначертава пътя за развитието на бизнес системата;
  • Разработване на функционален прототип на системата, който ни помага да видим дали нашето разбиране за това как бизнес система трябва да функционира, отговаря на очакванията на клиента. Това дава възможност на клиента да тества системата, за да прецени дали тя отговаря на потребностите и дали има нужда от някакви подобрения.
  • След като функционалния прототип е одобрен, ние започваме подготовката на техническата спецификация.
  • Следващата стъпка е процеса на разработване и програмиране.
  • Преди окончателното внедрване, системата  се тества обстойно и се извършват нужните корекции в програмния код ако е неогходимо.

Интеграция на бизнес система

Създадените от нас бизнес системи са изключително гъвкави, тъй като те са разработени на модулен принцип. Това дава възможност на по-късен етап да се добавят допълнителни функционалности, без това да нарушава вече изградената логика на системата. Също така могат да бъдат добавени функции за интеграция и обмен на данни с външни системи, ако е необходимо.

Подкрепа и партньорство

Ние се стремим към дългосрочни партньорства с нашите клиенти, за които сме създали бизнес системи. Наш приоритет е всяка бизнес система, която сме създали да се усъвършенства, така че винаги да е в унисон с нуждите на нашите клиенти.