За нас

„ФИТИБО” ООД е резултат от дългогодишна съвместна дейност, партньорство, обмяна на знания и опит на висококвалифицирани специалисти с експертиза, новаторство, знания и идеи в областта на информационните и комуникационните технологии.

Като търговско дружество организацията е съществува от м. април, 2011 г.

То предлага широк спектър от разнообразни услуги в областта на информационните технологии, в т.ч. информационни, интернет услуги, уеб дизайн и уеб присъствие, компютърни услуги, както и разработване на софтуерни приложения.

„ФИТИБО“ ООД може да отговори на всички потребителски нужди, като предложи индивидуални решения, иновативни продукти, процеси и услуги и гъвкаво изпълнение.

Визията за бъдещо развитие на „ФИТИБО” ООД се гради на неговата основна мисия: Постигане на устойчив напредък посредством разработване и промотиране на иновативни процеси и услуги, с висок потенциал за последващо внедряване в икономиката на регионално, национално и международно ниво и в помощ на съвременното общество.