Софтуерна система за управление и контрол на ресурсите и процесите в малки и средни предприятия в различни сфери на производството.

Основни функционалности:

  • управление на складове, движения, артикули (мерни единици, разфасовки, баркодове, категории, )

  • управление на работния процес по заявки, доставки и логистика;

  • управление на връзките с клиенти и техните обекти за доставка, доставчици, превозвачи партньори;

  • ценови листи, ценови групи, промоции, гъвкаво управление на ценовата политика;

  • контрол и управление на производствени процеси (комуникация и интеграция с машини и изпълнителни механизми);

  • документооборот (заявка, приемо-предавателен протокол, доставка, складова разписка, нареждане за товарене, оферта, фактура, кредитно известие, дебитно известие, коригиращи документи)

  • управление на информацията за служителите и операторите в производствените процеси;

  • справки, управление на потребителски права, интеграция и обмен на данни с външни софтуерни системи (счетоводство, ТРЗ и др.);