Скрап CRM

Софтуер предназначен за фирми занимаващи се с търговия с отпадъци от черни и цветни метали

изкупуване, продажба, наличности, средно-претеглена цена, каса, обекти, разкомплектоване, печат, дневник, договор за покупко-продажба, сметка, декларация, генериране на справка към НАП по чл. 73, справки – експорт в Excel
 

Програмата Ви предоставя следните възможности:


 

 • Бързо и лесно и въвеждане и запазване в база данни на транзакция и позиции с артикули и количества към транзакцията (покупка или продажба)
 • Моментно принтиране в два екземпляра на транзакцията при записване и единично принтиране на минали транзакции
 • Автоматично принтиране на данните, небходими за регистъра на покупките и вноса на скрап
 • Специфично принтиране на транзакция, съобразено с данните за конкретната фирма и логото й
 • Автоматично попълване на данните на клиента/фирмата за изкупуване при попълване само на ЕГН или BULSTAT във формата на транзакцията за вече въведени в предишни транзакциии клиенти/фирми
 • Автоматично попълване цените на артикулите при въвеждане на позиции от покупка с възможност за редактиране
 • Търсене на транзакции по дата, пункт, клиент, артикул и редактирането им
 • Бързо обхождане, преглед и редактиране на транзакциите в двете посоки
 • Генериране на различни справки – по клиенти, артикули и количества, по дати, артикули и количества
 • Принтиране и експортиране на справките във формат за Excel
 • Добавяне и редактиране на данните за клиентите/фирмите
 • Добавяне и редактиране на данни за артикули
 • Баланс на приходите и разходите към определена дата
 • Генериране на Справка НАП за дължимите данъци
 • Сливане на няколко Справки НАП от различни работни станции в една обща Справка НАП
 • Архивиране на базата данни към определен момент и дата
 • Експортиране и импортиране на транзакции, създадени между определени дати, от подчинените работни станции (обекти-пунктове) към главната работна станция (обект-пунк)
 • Автоматизирано създавене на връзка между позиции от покупки и позиции от продажби по количества, проследяване на движението на количествата от артикул