Финансираща програма:

Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020

Договор №:

BG16RFOP002-2.073-3656

Период на изпълнение:

14.07.2020 – 14.10.2020

Продължителност:

3 месеца

Обща стойност:

10 000 лева

Бенефициент:

„ФИТИБО“ ООД

 

За проекта:

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ при „ФИТИБО“ ООД се осъществява с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Основните цели на проекта са:

  • Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на микро и малки предприятия
  • Запазване на работните места
  • Подкрепа за запазване на най-малките икономически единици, които са засегнати от пандемията и нямат ресурс да продължат да функционират

 

Резултати:

  • Постигнат положителен ефект при справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19
  • Запазени работни места на служителите на предприятието
  • Продължаване дейността на дружеството, което функционира на пазара от приблизително 10 години, благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ.